زندگی ات را ببین و بررسی کن اگر از چیز هایی ناراحت هستی دو حالت وجود دارد یا خودت آن را ساختی یا دیگران آن را بر تو تحمیل کرده اند.فکر کن و ببین اگر خودت آن را ساختی پس چرا ناراحت می شوی ناراحتی ات احمقانه است.اگر ناراحت می شدی چرا آن را ساختی و به آن عادت کردی که حالا اینطور خشمگین باشی از وجودش.

اما وقتی دیگران آن را تحمیل کرده اند باز هم ناراحتی ات احمقانه است چون آخر این تو هستی که باید زندگی کنی پس آن را مثل دندان لق بکش و بیرون بینداز و به آن فکر نکن.هرچی بیشتر به آن فکر کنی خستگی ات در زندگی بیشتر می شود و آخرش هم شرایطی به وجود می آوری که بازهم خودت باعث آن بودی و خودت.پس آخرش به تو باز میگردد.حالا هرچقدر میخواهی ناله کن اما آخر مسیر را اول ببین که همه چیز به تو بر می گردد.واقعیت اگر چه تلخ است ولی آخرش وقتی دلیلش را بدانی که چرا این شد و آن شد شیرین می شود.

منبع : یادداشت های منتلخی شیرین
برچسب ها : خودت ,ساختی ,آخرش ,ناراحت ,ببین ,زندگی ,تحمیل کرده