گاهی وقت ها آرام و دلگیر گوشه ای می نشینی و به ای کاش های زندگی فکر می کنی 

فکر های آزار دهنده ای که ذره ذره روحت را می خورد.عمرت را سوار بر دقایق ساعت کوفتی می ببینی که هر دقیقه اش مثل باد می گذرد.دوست داشتی بیدار شوی و ببینی این ها همه خواب بوده و کابوسی بیشتر نبوده.

زیاد فکر نکن زیاد درگیرش نشو زیاد خودت را اذیت نکن چون این همه اش یک بازی خنده دار است.خنده دار تر از کمدی ترین فیلم های سال.

زیاد که دلگیر شدی به قول معروف بزن زیر همه چیز.همه چیز را سخت نکن چون ارزشش را ندارد اگر داشت ما نمی مردیم و بدنمان لاشه ای در خاک نمی شد 

با تو یا بدون تو دنیا می گذرد تمام می شود و تو می مانی فکر های مریض و خراب که آخرش نتوانستی تمامشان کنی و ای کاش ...

منبع : یادداشت های منبزن زیر همه چیز
برچسب ها : زیاد